Ο Ψαρότοπος

Ιχθυοπωλείο Ψαρότοπος
Ανεξαρτησίας 30, Ποταμούδια, Καβάλα

2510 837222